Biznesa uzsākšana

Ļoti bieži daudziem no mums ir radušās lieliskas biznesa
iespējas, tomēr pietrūkst vajadzīgās prasmes un iespējas, lai realizētu savu
ideju un uzsāktu savu biznesu un, protams, gūtu lielisku peļņu.

Uzsākot savu biznesu, tā pamatā jābūt lieliskai un pārdomātai
idejai. Viens no izplatītākajiem veidiem ir rast biznesa ideju sev zināmā un
tuvā sfērā, bet tikpat labi par labu ideju var kļūt hobijs, profesionālās
iemaņas un prasmes vai kāds cits ierosmes avots.

Nākamais solis ir pieņemt lēmumu, kādu uzņēmējdarbības formu
vēlies pilnveidot un attīstīt –

•             Individuālais
komersants;

•             Personālsabiedrība
(pilnsabiedrība un komandītsabiedrība);

•             Kapitālsabiedrība
(sabiedrība ar ierobežotu atbildību un akciju sabiedrība).

•             Populārākā
uzņēmējdarbības forma ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA), jo tā ir
piemērota gan maziem un vidējiem, gan lieliem uzņēmumiem. SIA īpašnieks par
uzņēmuma saistībām atbild tikai ar SIA mantu, līdz ar to nav jāriskē ar
personīgajiem līdzekļiem vai īpašumiem. Tāpat arī atšķirībā no individuālā
komersanta, kurš tiek uzskatīts par fizisku personu, uzņēmums iegūst juridiskās
personas statusu.

Svarīgi minēt, ka uzņēmuma reģistrāciju veic uzņēmumu
reģistrs –

•             Ja
nevēlies dibināt uzņēmumu, tad Tev kā fiziskai personai ir iespēja reģistrēties
kā saimnieciskās darbības veicējam un nodokļu maksātājam Valsts ieņēmumu
dienestā;

•             Būtiski
ir nodefinēt nozari, kurā Tavs topošais uzņēmums darbosies, saskaņā ar
saimnieciskās darbības statistisko klasifikatoru NACE;

•             Lai
uzņēmums varētu veiksmīgi darboties, Valsts ieņēmumu dienestā tam ir jābūt
reģistrētam kā nodokļu maksātājam  un
jāveic grāmatvedības uzskaite atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai;

•             Dažkārt,
lai veiktu darbību kādā nozarē, ir nepieciešama valsts iestādes izsniegta
atļauja. Piemēram, lai pārdotu alkoholiskos dzērienus ir nepieciešama speciāla
atļauja.

Papildus iespējas kā reklamēt un attīstīt savu biznesa ideju

•             Lai
papildus reklamētu savu biznesa ideju – izstrādā sava biznesa aplikāciju.
Jāuzsver, ka vispirms būs jāiegulda liels darbs, bet šī papildus iespēja var
rezultēties ar labiem ienākumiem;

•             Mājas
lapas izveide lieliski noderēs, lai reklamētu savu biznesa ideju – izveido sava
produkta mājas lapu, lai ikvienam interesantam būtu pieejama visa vajadzīgā
informācija par Tevis piedāvāto produktu, izcenojumiem, pieejamību u.c.
svarīgiem nosacījumiem. Tādā veidā Tavs produkts daudz efektīvāk sasniegs
pircējus.

Pirms uzsākt savu biznesu, svarīgi ir izvērtēt esošo
situāciju un atbildēt uz šiem jautājumiem:

•             Kāda ir
Tava līdzšinējā darba pieredze un ko tā spēj dot, veidojot jaunu biznesu?

•             Vai ir
izveidojušies turpmākā uzņēmējdarbībā noderīgi kontakti?

•             Vai tirgū
ir brīva niša plānotajam piedāvājumam un produktam?

Esi zinošs un pirms uzsāc savu biznesa ideju rūpīgi izvērtē
gan plusus, gan riska iespējas. Tev jābūt ļoti uzņēmīgam un zinošam, kā arī
jāvēlas mācīties jaunas lietas un attīstīt jau esošās prasmes.

Advertisements