Kā nokārtot savas parādsaistības

Bankrots ir fiziskas vai juridiskas personas nespēja vairs nokārtot savas parādsaistības. Ar tiesas spriedumu tiek noteikta maksātnespēja un uzsākta bankrota procedūra.

Juridiskas personas maksātnespēju var lūgt gan parādnieks, gan kreditors.

Kreditors var iesniegt pieteikumu, ja:

  • pat ar tiesas lēmumu nav piedzīts parāds no parādnieka,
  • juridiskās personas parāds sastāda 4268EUR un parādnieks ir brīdināts par maksātnespējas pieteikumu,
  • neatkarīgi no summas 2 mēnešus nav izmaksāta darbiniekiem alga, atlīdzība par arodslimību vai nelaimes gadījumu darba vietā vai arī nav veiktas obligātās sociālās apdrošināšanas iemaksas.

Juridiskai personai ir obligāti (to nedarot draud administratīvā atbildība) jāiesniedz maksātnespējas pieteikums gadījumos, ja:

  • ilgāk kā 2 mēnešus pēc termiņa beigām nav nokārtotas parādsaistības bez vienošanās ar kreditoriem vai tiesiskās aizsardzības procesa lietas ierosināšanas,
  • parādniekam nepietiek aktīvu, lai apmierinātu kreditoru prasības,
  • nespēja pildīt tiesiskās aizsardzības procesa plānu.

Fiziskai personai var piemērot maksātnespējas procesu, ja:

  • parādsaistības pārsniedz 5000EUR un tām ir beidzies atmaksas termiņš,
  • ir pierādījumi, ka parādnieks gada laikā nespēs nokārtot parādsaistības, kas pārsniedz 10 000EUR.

Kreditoram ierosinot juridiskas personas maksātnespējas procesu jāmaksā valsts nodeva 355.72EUR apmērā, savukārt ierosinot fiziskas personas maksātnespēju valsts nodeva ir 71.14EUR, bet jāmaksā arī vienreizēja administratora atlīdzība 640EUR.

Fiziskas personas maksātnespējas mērķis ir pēc iespējas lielākā mērā apmierināt kreditoru prasības un atjaunot konkrētās personas maksātspēju. Tiek izveidots saistību dzēšanas plāns un to izpildot, parādnieks tiek atbrīvots no pārējām parādsaistībām, tādējādi kreditoriem zaudējot tiesības pieprasīt atlikušo parādu.

Juridiskas personas maksātnespēja tiek uzsākta ar mērķi kreditoriem atmaksāt parādus no juridiskās personas mantas, tomēr tas nenozīmē, kas visas parādsaistības tiks segtas. Mantas pārdošanas, parādu atmaksas un citus procesus uzrauga administrators.

Kad tiesa pasludina maksātnespēju sākās pats process, kurš sastāv no 2 daļām – bankrota un saistību dzēšanas. Bankrota procedūra sākās brīdī, kad administratora vadībā tiek pārdota manta un iegūti līdzekļi no parādnieka parādu atmaksai. Bankrota laikā parādniekam ir jāgūst ienākumi savu spēju robežās un 1/3 no tiek jāieskaita administratora atvērtajā kontā kredītiestādē. Bankrota procedūra tiek izbeigta pēc administratora paziņojuma nosūtīšanas kreditoriem un parādniekam. Tam jānotiek 15 dienu laikā kopš izbeigta parādnieka mantu pārdošana un līdzekļu iegūšana. Saistību dzēšanas plāns tiek sastādīts kopā ar paziņojumu.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.