Kredīts uz 10 gadiem

Kredītu uz
10 gadiem viennozīmīgi varētu pieskaitīt pie ilgtermiņa aizdevumiem, tāpēc
gandrīz visi aizdevēji šāda kredīta noformēšanai vēlēsies nodrošinājumu jeb
ķīlu, par kuru var kalpot nekustamais vai kustamais īpašums, kā arī akcijas vai
citas vērtslietas, kuru vērtība nav mazāka par izvēlētā aizdevuma apjomu.

Vairākos
gadījumos par ķīlu var kalpot īpašums, kurš jums vēl nepieder, taču kuru esat
nolēmis iegādāties par pieteikto aizdevumu. Visbiežāk šādi kredīti tiek
piešķirti jauna mājokļa vai automašīnas iegādei.

Advertisements